EUCO Resources ger upp koboltplaner vid Unden

Det blir inget överklagande av Bergsstatens beslut att avslå EUCO Resources Sweden ABs ansökan om att förlänga giltighetstiden på undersökningstillståndet i Havsmon:1.

Det innebär att beslutet står fast och att inte heller någon annan kan få undersökningstillstånd för samma område det närmsta året. Bolaget hade fram till den 8/1 2021 att överklaga beslutet men har alltså avstått från att göra det.

”I nätverket Vi som brinner för Unden blev vi både överraskade och lättade när Bergsstaten avslog bolagets ansökan om förlängning men trodde nog att EUCO Resources skulle överklaga beslutet”, säger Margareta Hildingsdotter, sakägare och aktiv i nätverket. ”Vi är övertygade om att vårt sätt att leva rövare och att kämpa för sjön redan från början har varit starkt bidragande till att bolaget drar sig tillbaka”, fortsätter hon.

Direkt när beskedet om gruvplanerna kom för tre år sedan tände lokalbefolkningen mer än 35 vårdkasar runt sjön Unden och fem kommuner i området skrev och begärde en lagändring som skulle ge kommunerna vetorätt vid framtida gruvetableringar.

”Ja, allt vårt arbete att skydda Unden och vår livsmiljö nådde ända till Australien där det gav rubriker på finanssajter för investerare, så det är klart att vårt arbete har bidragit till att bolaget nu drar sig tillbaka”, säger Margareta.

Beskedet kom via Gunilla Högberg Björck, den miljöjurist som företrätt sakägarna under drygt tre år och som parallellt driver ett tiotal liknande gruvärenden runt om i Sverige. Bland annat är hon engagerad i Norra Kärr-ärendet vid Vättern.

”Förhoppningsvis dyker det inte upp något nytt bolag som är intresserat. Men om det skulle göra det är jag beredd att åter företräda eldsjälarna runt Unden”, säger Gunilla Högberg Björck.

För mer information och frågor, vänligen kontakta:
Martha Thernsjö, 0762090945, martha@marthaochanders.se
Margareta Hildingsdotter, 0706519686, margareta.hildingsdotter@gmail.com

Läs pressmeddelandet som pdf.
Läs Bergsstatens beslut som pdf.

 

Hej!

Vi som brinner för Unden är till för att samla människor, intressen och information kring Unden. Vi vill visa vårt motstånd mot prospektering och eventuell gruvbrytning i närheten av Unden. Vi hoppas att detta kan inspirera fler till ett enkelt engagemang från hjärtat!

 

Ge en gåva!

Vill du bidra till kampen för Unden och visa ditt motstånd mot prospektering och gruvbrytning i närheten av sjön? Då kan du skänka ett gåvobevis till någon i din närhet och hjälpa det ideella nätverket Vi som brinner för Unden att fortsätta mobilisera positiva krafter, arrangera föreläsningar, bearbeta media och hålla glöden för sjön Unden vid liv. Läs mer här!

 

Det fanns en gräns
Nånstans mitt mellan Undens stränder
Mellan by, kommun och län.
I denna stund är det vi som vänder
Det som var gränsbygd till centrum
Vi som stod spridda, står nu i samma rum
Ramunders döttrar Stava och Skaga
Vrida sig i sina gravar, vi hör dem klaga
i sydvästan som driver ända upp i Svartsjöviken
Det viskar i Edsån, i bäckar, i det minsta av diken.
Att vattnet ska koka precis som vårt blod
Det brinner runt Unden, det lyser av mod
Och engagemang i vår bygd
Vad som än händer sen, har vi varandras rygg
Och de som kommer hit för koppar, guld, kobolt och zink
Ska tappa hakan såväl som spade och hink.
De ska inte tro att de fritt får prospektera
Utan att Tiveden och Gränsbygden reagera.
Det är sjukt egentligen att ens behöva förklara
Att dessa skogar och vattnet det klara
Som ömsom smeker, ömsom slår emot hällen
Är mer värt för oss än arbetstillfällen
Vid en eventuell gruva, om de ens tillfaller oss,
Vi har en framtid redan, så snälla gräv inte loss
Människor med rötter, djupare än Unden, ner i jorden.
Vi stå enade, förenade över gränser till orden
Vi är Unden, vi är vinden,
Vi är bygden, vi är bergen,
Vi är skogen, vi är vattnen,
Vi är urkraften.
- Lovisa Larsson